Alfta Motorbana

Arrangör
Arrangör: Woxnadalens Bingoallians Visa arrangör
Allians: Woxnadalens Bingoallians
Spelort: Alfta
Kontaktperson
Namn: Peter Davidsson
Telefon: 073-841 04 29
Mobil: 073-841 04 29
Veckodag Speltid Speldatum

Spelpriser

Blocken 20:-, Storrövarn 10:-, Crossbrickan 10:-, Mini-Bingo 10:-.

Spelvinster

Blocken blad 1- 5:          1 rad: 500:-,  2 rader: 500:-,  full bricka:    1000:-

Blocken blad 6:              1 rad: 500:-,  2 rader: 500:-,  full bricka:    5000:-

Blocken blad 7- 9:          1 rad: 500:-,  2 rader: 500:-,  full bricka:    1000:-

Blocken blad 10:            1 rad: 500:-,  2 rader: 500:-,  full bricka: 10 000:-

Storrövarn:                     1 rad: 1000:-, 2 rader: 1000:-, 3 rader: 1000:-, 4 rader: 1000:-, full bricka: 5000:-

Crossbrickan:                 50 % av försäljningsbeloppet spelas ut.

                                       1 rad: 500:-, 2 rader: 500:-, 3 rader: 500:-, 4 rader: 500:-, full bricka: resterande belopp.

Mini-Bingo:                     50 % av försäljningsbeloppet spelas ut.                   

Övrig information

Speldagar 2017

Final för Woxnadalsbingon onsdag 2/8.

Vi höjer vinstplan enligt följande på blocken:

Blad 6: 1 rad = 500:-, 2 rader = 1000:-, 3 rader =  5000:-

Blad 10: 1 rad = 500:-, 2 rader = 1000:-, 3 rader = 10 000:-

Tack för i år och välkomna åter sommaren 2018.

Woxnadalens Bingoallians.

 

 

 

 

‹ Tillbaka