Om Bilbingokalendern.se

 

Bilbingokalendern.se skapades 2005 av Arne Norr och sidan drevs helt och hållet av idéella krafter utan vinstintresse och mest bara för nöjets skull.

 

Avsikten var att samla alla Bilbingoarrangörer på ett och samma ställe så det skulle gå lätt och snabbt för den spelsugne att hitta en spelplats någonstans i närheten.

 

2011 övergick ägandeskapet till Ayla Sites HB som driver kalendern vidare i bolaget med en liten kostnad för arrangörerna, Arne var fortfarande med som administratör fram till 2015.

 

Kalendern har ju i samband med ägarbytet också bytt utseende men i första hand är det tillgänglighet och informationssäkerhet som har prioriterats vid utformandet av nya Bilbingokalendern.se. Med Ayla Sites HB i ryggen kan vi vidareutveckla webbplatsen bättre och bättre för både arrangörer och spelare. Vi vill öka möjligheten för Arrangörerna att blixtsnabbt meddela minsta förändring på spelplatsen och minska risken att spelare åker flera mil i onödan t.ex  vid en inställd speldag. 

 

Kalendern är även här indelad landskapsvis där varje landskapsida inleds med några rader om div platser, namn, saker och ting som, (på "ett" eller "annat sätt", "fakta" eller "med glimten i ögat"), kan vara utmärkande för landskapet.


På dessa sidor presenterar då Arrangörerna sina spelplatser, vilka veckodagar och tider som de spelar sin bilbingo under säsongen. Vissa spelplatser informerar också om vilka spel och vinster som de har. Finns det en adress knuten till själva spelplatsen och denna fyllts i så länkas den till någon av kartprogrammen på Internet som då visar vägen till rätt ställe.

 

Eftersom Arrangörerna nu har detta verktyg och kan lägga ut sina annonser av egen kraft här på Bilbingokalendern  frånsäger vi oss ansvaret för den informationen som publiceras på vår hemsida. Det är alltså Arrangören själv som helt och hållet bär ansvaret för den informationen som de lägger in och alla frågor om och kring en specifik spelplats skall riktas mot respektive Arrangör och inte till oss. Namn och telefonnr till den ansvarige finns angivet på varje spelplats Arrangörssida.